Joeks-Jagers Venlo - Een uniek gezelschap
U bent hier: Home > Ledeninfo > Privacy Policy

Privacy Policy

Joeks-Jagers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.  In deze privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens.

 

Om de privacy te waarborgen gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens.

Joeks-Jagers houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Gebruik van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Binnen de vereniging Joeks-Jagers worden de gegevens beheerd door het secretariaat. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden binnen het bestuur en commissies gedeeld voor alle verenigingsactiviteiten en bestuurlijke zaken.

Foto’s , films of geluidsfragmenten van alle verenigingsactiviteiten kunnen worden geplaatst op de website van de vereniging en/of andere media, nieuwsbrieven/-berichten, posters of kranten.

  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd uit het ledenbestand, uit de financiële administratie worden ze na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd.
  • We zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Voor inzage, vragen of wijzigingen kunt u contact opnemen via info@joeksjagers.nl
  • We adviseren u om regelmatig deze privacy policy op de website van www.joeksjagers.nl te bekijken zodat u op de hoogte bent van de recentste versie.

Bestuur Joeks-Jagers

Venlo, 12 februari 2019